0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

Göteborgslokaler

Bergsjon1

We help GöteborgsLokaler with decoration on squares and venues around Gothenburg.

Gillgrens working continuously with GöteborgsLokaler. We help with all the seasons of many of Gothenburg’s Square.

Everything from individual event with Balloon trailers for decoration of squares after the season.

Here we really work!

We have as examples:

* Screwed up real birch trunks in Rannebergen center and sat associated decor in large takringar.

* Built and hang the big bird feeders in Hammarkullen.

* Installed the big Christmas presents outdoors in all squares weeks before Christmas

Bergsjon1

Vi hjälper Göteborgslokaler med dekoration på torg och mötesplatser runt om i Göteborg.

Gillgrens jobbar löpande med Göteborgslokaler. Vi hjälper till med alla säsonger på många av Göteborgs torg.

Allt ifrån enskilda event med ballongsläp till utsmyckning av torgen efter säsong.

Här får vi verkligen jobba!

Vi har som exempel:

* Skruvat upp riktiga björkstammar i Rannebergen centrum och satt tillhörande dekor i stora takringar.

* Byggt och hänga upp stora fågelholkar i Hammarkullen.

* Placerat ut stora julklappar utomhus på samtliga torg veckorna innan jul.